Celecoxib Impurities

 • CAS No.: 170571-00-3 - Hydroxy Methyl Celecoxib

  Hydroxy Methyl Celecoxib

  CAS No. : 170571-00-3
  Synonyms : 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide; p-{5-[p-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl}benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11311

  Backorder


 • CAS No.: 170569-87-6 - Desmethyl Celecoxib

  Desmethyl Celecoxib

  CAS No. : 170569-87-6
  Synonyms : 4-(5-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide; p-[5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11310

  Backorder


 • CAS No.: 170570-75-9 - Dehydroxy Bromocelecoxib

  Bromomethyl Celecoxib Analog

  CAS No. : 170570-75-9
  Synonyms : 4-[5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide; p-{5-[p-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl}benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11309

  Backorder


 • CAS No.: 1189893-75-1 - Celecoxib Methyl Ester

  Celecoxib Methyl Ester

  CAS No. : 1189893-75-1
  Synonyms : Celecoxib Carboxylic Acid Methyl Ester; p-[5-(p-Methoxycarbonylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11308

  Backorder


 • CAS No.: 170571-01-4 - Celecoxib Carboxylic Acid

  Celecoxib Carboxylic Acid

  CAS No. : 170571-01-4
  Synonyms : 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid; Celebrex Carboxylic Acid
  Catalog No. : SA11307

  Backorder


 • CAS No..: 331943-04-5 - Celecoxib EP Impurity B

  Celecoxib EP Impurity B

  CAS No. : 331943-04-5
  Synonyms : USP Celecoxib Related Compound B; 4-[3-(4-Methylphenyl)-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide; 4-(3-p-tolyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11306

  Backorder


 • CAS No.: 170570-01-1 - Celecoxib EP Impurity A

  Celecoxib EP Impurity A

  CAS No. : 170570-01-1
  Synonyms : Celecoxib 3-Methyl Analog; USP Celecoxib Related Compound A; 4-Desmethyl-3-methyl Celecoxib; 4-[5-(3-Methylphenyl)-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11305

  In stock


 • CAS No.: 1061214-09-2 - Celecoxib benzylic hydroxy impurity

  Celecoxib benzylic hydroxy impurity

  CAS No. : 1061214-09-2
  Synonyms : 4-((Z)-((Z)-1,1,1-trifluoro-4-hydroxy-4-p-tolylbut-3-en-2-ylidene)amino) benzenesulfonamide; p-[(Z)-(Z)-3-Hydroxy-3-(p-tolyl)-1-(trifluoromethyl)-2-propenylideneamino]benzenesulfonamide; 4-[[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-(trifluoromethyl)propylidene]amino]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11304

  In stock


 • SA11303 New

  Celecoxib Schiff’s Base Analog

  CAS No. : NA
  Synonyms : (E)-3-(2-(1-p-tolylethylidene)hydrazinyl) benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11303

  In stock


 • CAS No.: NA - 2,4-Dimethyl Celecoxib - SynThink

  2,4-Dimethyl Celecoxib

  CAS No. : 170570-09-9
  Synonyms : 4-(5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide; p-[3-(Trifluoromethyl)-5-(2,4-xylyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11302

  In stock


 • CAS No.: 219986-64-8 - 3-(Trifluoromethyl)-5-p-tolyl-1H-pyrazole

  3-(Trifluoromethyl)-5-p-tolyl-1H-pyrazole

  CAS No. : 219986-64-8
  Synonyms : des-benzenesulfonamide impurity; 5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
  Catalog No. : SA11301

  In stock


 • CAS No.: 169590-42-5 - Celecoxib

  Celecoxib

  CAS No. : 169590-42-5
  Synonyms : Celecox; Celebrex; 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-trifluoromethyl)-1H-pyrazol-yl]benzenesulfonamide
  Catalog No. : SA11300

  In stock