Firocoxib Impurities

 • CAS No.: 189955-89-3 - Descyclopropylmethyl Firocoxib

  Descyclopropylmethyl Firocoxib

  CAS No. : 189955-89-3
  Synonyms : Firocoxib Hydroxy Impurity; 3-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone
  Catalog No. : SA43411

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Methyl

  Firocoxib Methyl

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-methoxy-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43410

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Cyclobutane

  Firocoxib Cyclobutane

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-cyclobutoxy-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43409

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Butane

  Firocoxib Butane

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-butoxy-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43408

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Sulfide

  Firocoxib Sulfide

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-(cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylthio)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43407

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Sulfoxide

  Firocoxib Sulfoxide

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-(cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylthio)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43406

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Open Ring tert-Butoxy Analogue

  Firocoxib Open Ring tert-Butoxy Analogue

  CAS No. : NA
  Synonyms : 2-methyl-1-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-1-oxopropan-2-yl 2-tert-butoxyacetate
  Catalog No. : SA43405

  Backorder


 • CAS No.: NA - Firocoxib Benzylic Hydroxy Impurity

  Firocoxib Benzylic Hydroxy Impurity

  CAS No. : NA
  Synonyms : 3-(cyclopropylmethoxy)-4-hydroxy-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)dihydrofuran-2(3H)-one
  Catalog No. : SA43404

  Backorder


 • CAS No.: 246869-15-8 - Firocoxib Open Ring Analogue

  Firocoxib Open Ring Analogue

  CAS No. : 246869-15-8
  Synonyms : 2-methyl-1-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-1-oxopropan-2-yl 2-(cyclopropylmethoxy)acetate; 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid 1,1-Dimethyl-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-oxoethyl Ester
  Catalog No. : SA43403

  Backorder


 • CAS No.: 189955-79-1 - Firocoxib Impurity 1

  Firocoxib Impurity 1

  CAS No. : 189955-79-1
  Synonyms : 2-bromo-2-methyl-1-(4-(methylsulfonyl)phenyl)propan-1-one; 1-Propanone, 2-bromo-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-
  Catalog No. : SA43402

  Backorder


 • CAS No.: 53207-58-2 - 4-Isobutyro Thioanisole

  4-Isobutyro Thioanisole

  CAS No. : 53207-58-2
  Synonyms : 2-methyl-1-(4-(methylthio)phenyl)propan-1-one; p-Methylthiophenyl isopropyl ketone
  Catalog No. : SA43401

  Backorder


 • CAS No.: 189954-96-9 - Firocoxib

  Firocoxib

  CAS No. : 189954-96-9
  Synonyms : 3-(cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one
  Catalog No. : SA43400

  Backorder